ŞİİR

Hasan Çapik   BÜYÜLÜ GERÇEK


kambur zaman doldurdu arzuyu
yüreğe mürekkep yapraklardan

sevişti gerçekle düş büyülü usunda
beklenen doğum başladı dünyada

yaren dunsinya fırtına rosinante
buğday tanesi gibi tuttular ışığı

panza umut çoğalttı yolculukta
başka boyuttu aşkınlık gücüyle

sürdüler ütopya gözesine

çoktu savaşçıları ne çok bir bilseniz
eylem adına okunan her harf militan

bir yarın kaldı yükü omuzlanacak
sür don kişot sür ütopya gözesine

dizin    üst    geri    ileri   10 

 SÜJE  /  Hasan Çapik  /  yirmi dokuz ocak iki bin on sekiz   / 26