ŞİİR

A.Y Borke     arzu matrisi

Bu arzu matrisinde,
sıçanlar gibi koşturan,
ve körlüğün, müminlerle kol kola
eşilmiş karanlık topraklarına,
geçmişini gömen, sen ey
:
Kırmızı çizgiler çekip, üstüne
alevler üfleyen ötekilere söyle
bıçaklanmış benliğin suları taşar
ve zaman, bir zifirin içinde
haklıdan yana akar bir zaman.

O zaman ayin bitmiş,
kadir-i mutlak, yeryüzünden çekilmiş,
ve kurtlanmış pençeleriyle ayak takımı,
ayağa kalkmış olur ki, o zaman işte,
güzellik siperinden fırlayıp gezer,
infaz günlerinde.

sen ey, akidesi alnımızda
bir bayrak gibi dalgalanan, şanlı sınıf
sıyrıl bu sivil sicilden. Huzursuz et kendini
ve o eski, çarpıntılı nabzını yasla,
yaslı gözlerle sana bakan, halkın
partizan çocuklarına.

                                                    2312bin18İst.

dizin    üst    geri    ileri  

   3  

 SÜJE  /  A.Y Borke   /  yirmi dokuz ocak iki bin on sekiz   / 26