ŞİİR

Serap Düşlem   DAR-ÜL AŞK

Dokunulmaktan kösneyen kalp her şeyi beyan eden öfke
Ver bana gizlerini hala giydiriliyor zaman demir bakır tunç
Ve frezeden çıkmış şefkatlerle
Yaban olanı ver bana deviniminde güçlü, anlamda güçsüz, yalın ölümsüzleşmeye yüz tutmuş hınçtan ve hırstan kederli aşkı ver bana
Dar-ül Aşktan sürgün
Zaman mefhumu aynadan
Bakınca düşen beşeriyattan
İçkin
Sızını ver bana mutluluktan keskin


dizin
    üst    geri    ileri  
 29 

 SÜJE  /  Serap Düşlem  /  yirmi dokuz ocak iki bin on sekiz   / 26