ŞİİR

Meral Şimşek   LEYL

Ah leyl
Sen misin puslu olan
Biz miyiz sana pus olan
Neyin vebalidir sesine katran olan
Leyl
En çok hazan mı yakışır sana
Yoksa sen mi hazana
Dillen hadi
Sesimizin sağır yankısında...

dizin    üst    geri    ileri  
 21 

 SÜJE  /  Meral Şimşek  /  yirmi dokuz ocak iki bin on sekiz   / 26