FOTOĞRAF

Roya Atlas   
     kent(sel) dönüşüm - 2    
 

dizin    üst    geri    ileri  

  23 

 SÜJE  /  Roya Atlas  /  yirmi sekiz kasım iki bin on yedi   / 25