SUNU

Sándor Petöfi  ÇAĞIMIZIN ŞAİRLERİNE


Öyle kolay sanma sen bu işi, kardeşim,
hemen kalkışma tellerden şarkılar döktürmeye!
Sazı bir kere eline almaya göresin,
bir görev yüklendin demektir, bilesin,
çok ağır bir görev, ve belâlı.
Geldinse anlatmaya yalnız kendi derdini, kardeşim,
yalnız kendi zevkini anlatmaya geldinse,
bırak elinden o kutsal sazı,
sana burda hiç kimse kulak asmaz.

(...)

Ey şairler, gireceksiniz halkla kol kola,
alevlerin, fırtınaların içinden geçeceksiniz,
hiç durmadan yürüyeceksiniz, ama hiç durmadan;
alçaktır halkın bayrağını elinden düşüren de,
şurda, geride, bir kenarda gizli gizli,
bir parçacık dinleneyim, diyen de alçak!

Halk bakacak, görecek, anlayacak,
acı çeken kim, başkaldıran kim, dövüşen kim,
kim işi oluruna bırakmış,
kim günü gün eden,
kim şarlatan,
kim korkak!

Peygamberler çıkacak, yalancı ve kurnaz,
durun, diyecekler size, durun, ey insanlar,
işte burası, diyecekler, sizi yaşatacak yer,
işte burası bolluk ülkesi, mutlu toprak.
Bu korkunç yalanlara kanmayacak ama hiç kimse,
ne açlık kanacak, ne susuzluk kanacak, ne de umutsuz yaşamak,
haykıracak güneşte kavrulan milyonlarca insan,
hepsi yalan, diyecekler, hepsi yalan, hepsi yalan.

Ne zaman eşit pay alırsak hepimiz bolluk sepetinden,
ne zaman hepimiz sırayla oturursak halk sofrasına,
ne zaman her eve girerse bereketli aydınlığı bilimin,
ne zaman pırıl pırıl yanarsa tekmil evler aydınlıklar içinde,
işte o zaman deriz, burada duralım, tamam,
işte burası bolluk ülkesi, mutlu toprak.

Biz o güne kadar, dur durak bilmeden
sürdüreceğiz amansız savaşımızı,
dağ taş demeden yürüyeceğiz,
gözler çakmak çakmak, yumruklar sımsıkı.
Sonunda, bütün bu çabalara karşılık
hiçbir şey geçmeyebilir de elimize,
yola çıkarken zaten biz bunu göze almıştık.

Ölüm kondurup alnımıza yumuşak bir öpücük,
kaparsa usulcana göz kapaklarımızı,
ve çiçekler içinde
alıp korsa bizi kara toprağa,
bu bile yeter de artar bize.


Çevirenler : A. Kadir - Şerif Hulûsi

 

 

Sándor Petöfi

(1823-1849)1823 yılında Budapeşte'de doğdu. Babası bir kasap çırağı ve annesi hizmetçiydi. Orta öğrenimini Peşte’de ve Aszód’da gördü. Okuldan kaçarak Nemzeti Színház’da (Ulusal Tiyatro) bir süre figüranlık yaptı. İlk şiiri 1842’de yayınlandı. 1844 ortasında Pesti Divatlap’ın (Peşte Moda Dergisi) yöneticisi yardımcılığı yaptı. Aynı yıl A helység Kalapácsa (Köyün Nalbandı) adlı destanı yazdı. Bu destan, romantik kahramanlık öykülerine bir karşı koymak niteliğindedir. 1845 yılında halkçı akımın yazınsal olduğunun bir kanıtı olan János Vitéz’i (Yiğit Yanoş) yazmaya başladı. Bu yapıtta ozan, baştan sona halk şarkılarının canlı sesini, sunuş biçimini, halkçı-köylü atmosferini korur. Gerçekçi öğelerle ve peri masallarının öğeleriyle dokunmuş öyküde ezilen halk çocuğu zafere ulaşır.

Petöfi’nin şiirleri ve bu destanı kısa sürede aristokrat yazın çevresi tarafından tepki görmüş ve saldırılara uğramıştır. 1845 yılında yayınlanan "Versek 1844-45" adlı şiir kitabına yapılan yersiz saldırılar, annne ve babasının umutsuz yoksulluğu ve yaşadığı aşklarında aldanışı onu bir bunalıma sürükledi. Bu bunalımdan, Felhok (Bulutlar) adlı şiir kitabıyla ve Tigris és hiéna (Kaplan ve Sırtlan) adlı oyunu ve pek de başarılı olmayan “A hóhér kötele” (Celladın İpi) adlı romanıyla kurtulur.

Ülkesindeki toplumsal adaletsizliğe ve Habsburg hanedanı egemenliğine başkaldıran Petöfi,. 15 Mart 1848 ayaklanmasına Peşte gençliğinin önderi olarak katıldı. "Talpra, Magyar!" (Haydi Macar, Uyan!) adlı şiiri Macar Devrimi'nin simgesi oldu. Petöfi, Macaristan'a giren Çarlık askerleriyle savaşmak için yeniden orduya döndü, binbaşı rütbesi ile Segesvár'da savaşırken yaşamını yitirdi ve ölüsü bulunamadı. Yirmi altı yaşında öldüğü zaman ardında,  dünya özgürlüğü düşüncesinin hizmetine adanmış bin beş yüz sayfalık bir uğraş (şiirler, hikayeler, gezi yazıları, oyunlar, düz yazılar) bıraktı.

_______________

Resim : Ignác Roskovics
Özgeçmiş Bilgisi : Çeşitli kaynaklardan derleme.


_________________

Şiir Kaynak : Dünya Halk ve Demokrasi Şiirleri - 2  /  Hazırlayan  : A. Kadir /  Ocak 1980


dizin    üst    geri    ileri  

   1  

 SÜJE  /  Sunu  /  yirmi sekiz kasım iki bin on yedi   / 25