RESİM

Mustafa Çokbilir    


    'Çift Yarık Deneyi'       94 x 64 cm  / Tuval Üzerine Yağlı Boya / 2015 

Mustafa Çokbilir kimdir?


'Çift Yarık Deneyi' çok önemlidir. Deneyi yapanlar deneyi anlayamadıklarını, yorumlayamadıklarını belirtiyor. Fizikçilerin büyük çoğunluğu böyle düşünüyor. Birkaç Alman fizikçi ve Türkiye'den Prof. İsmet Gedik ise deneyi şöyle yorumluyor; "Elektron ve fotonun düzenekteki değişimi, etrafta olup bitenleri algılayabilmektedir". Oluşturdukları yeni bilim dalı "Dinamik Sistemler Fiziği" ile doğayı daha net ve anlaşılır bakış açısıyla yorumluyorlar. Bu sisteme göre: Doğa, atomaltı öğelerden başlayarak, maddenin bilinçli bir örgütlenmesidir. Her üst sistemin sahipliği, onu oluşturan alt öğelere aittir. Atom, molekül, hücre, organizma, koloni-toplum gibi tüm oluşumlar, alt öğelerin kendi aralarında anlaşıp uzlaşmalarıyla gerçekleşir. Bu süreçlerde maddeye harici hiç bir kuvvet veya varlık emir vermez, komuta etmez, ton göstermez; zaten maddenin de buna ihtiyacı yoktur... [Doğada bütün canlılar bu sistemin farkındayken, insan bunun farkında değil ve tüm süreçlerin tanrı ya da doğa yasaları tarafından yönetildiğini sanmaktadır. Toplumların, tanrı temsilcisi kral vb. liderlerce yönetilmesi bu hatalı anlayışın sonucudur.]

dizin    üst    geri    ileri  

  30 

 SÜJE  /  Mustafa Çokbilir  /  yirmi yedi eylül iki bin on yedi   / 24